Economia


La principal activitat econòmica del terme és l’agricultura, tot i que en sectors com la Mola de Godall on el desnivell de les terres es considerable, s’hi han hagut de contruir freixes i fer marges esglaonats per tal d’aprofitar el terreny.

Actualment es conrea el 46 % de les terres municipals.
La superficie mitjana per explotació és de 6,2 ha i el nombre total d’explotacions és de 249 (1982), el 48 % de les quals tenen una extensió inferior a 5 ha.
El 83 % de les terres es conrea en règim directe de propietat.
obres de construcció del nou molí de l’oli

Aquesta activitat agrícola s’agrupa al voltant de la Cooperativa Agrícola, que realitza la transformació dels productes primaris en oli i s’encarrega de la comercialització tant de l’oli degudament envasat com de la fruita dolça que desposa d’una cambra frigorífica per garantir la seva conservació. La venda d’adobs i fitosanitaris permet als petits agricultors el finançament d’aquests productes fins la liquidació de la campanya..

L’activitat ramadera havent superat uns anys de difícil subsistència sembla tornar a decantar a la part bona i s’observa una recuperació en la producció del sector porcí, conills, ovins, aviram, bòvids i cabrum.
Vista de Godall desde la Font la Serra

Anteriorment existí al poble una indústria embotelladora de vi gasificat, de força producció, però que ocupava molt poca gent. També s’havien explotat pedreres en alguns llocs de la serra, de fet les “pedreres d’Ulldecona” de renom internacional treuen la pedra de la mateixa serra de Godall, s’extreu argila al lloc conegut com les Argiles per als terrissaires de la Galera. Als anys quaranta hi va haver un intent d’explotar una mina de carbó.

Fragment de text extret d’un reportatge realitzat pel Diari El Punt:
La Cooperativa Agrícola i Caixa Rural de Godall és l’entitat que aglutina el gros de l’activitat econòmica local, dedicada al conreu de l’olivera. Amb prop de 300 socis, la cooperativa ofereix tots els serveis propis dels municipis menuts, des d’una botiga fins a la secció de crèdit o el molí d’oli.
Pel que fa a la producció, fa pocs anys que han deixat de gestionar la recollida de préssecs, cada cop menys present al terme municipal, per dedicar-se íntegrament a l’oli d’oliva. En aquest àmbit es dediquen ara tots els esforços de millora de qualitat, i prova d’això és la construcció del nou molí i la dotació de nova maquinària, equipaments que entraran en funcionament per la campanya de recollida d’enguany, a la tardor. La renovació de les instal·lacions permetrà treballar amb dues línies i incrementar la qualitat de la producció, amb les varietats d’oli d’oliva extraverge i verge. Pel que fa a l’oli extraverge, les peculiaritats del sistema de recollida de les olives, directament de l’arbre, fan que Godall siga l’únic municipi -junt amb la cooperativa de Freginals- que envasa aquesta varietat de major qualitat.
Un dels elements que també potenciarà la millora en la qualitat a partir de la propera campanya de la tardor és la denominació d’origen Baix Ebre-Montsià, una DO que també han adoptat les cooperatives de Godall, la Galera, Mas de Barberans i Ulldecona, sota la marca comuna Acomont que comparteixen des de fa pocs anys. .
Anuncis