Història

Imatge d’arxiu de la Plaça del Pou Bo.
Història: 
Godall existia ja en temps de la dominació sarraïna, ja que el topònim apareix documentat abans de la conquesta definitiva del lloc a mitjan segle XII.
Efectivament, el 1097 Ramon Berenguer III féu donació a favor del monestir de Sant Cugat del Vallès, per a quan es realitzés la conquesta de Tortosa, de la força de la Ràpita amb les viles i masies de la seva jurisdicció, entre les quals s’esmenta Codair, a la muntanya i prop d’Ulldecona, la qual cosa, juntament amb la semblança del topònim, fa suposar la identificacio d’aquesta vila de Codair amb la població de Godall.
Tanmateix, Ramon Berenguer IV, conqueridor de la contrada, l’11 de desembre de 1153 féu donació de la villa (Godal), amb tots els seus termes, a Guillem de Copons, que habia estat nomenat batlle de Tortosa arran de la conquesta…
Més de mig segle després de la donació a Guillem de Copons, la senyoria de Godall era compartida pels néts d’aquest personatge juntament amb altres caballers, Ramon de Centelles i Pere Godall, els quals el 1228 celebraren una concòrdia de partició del lloc i terme de Godall.
El 1238, Maria, muller de Ramon de Centelles, establia la Vallmesquida a Pere i Arnau de Solans, concedint-los franqueses i reservant-se’n la senyoria. Bayerri esmenta un document de 1297 de la ciutat de Tortosa que otorgaba als veïns de Godall l’ús de les franqueses i llibertats de la ciutat i del passatge del pont de Tortosa. L’atraccció que als habitants de Godall, sotmesos a la senyoria dels Centelles, oferia la propera i nova població reial de la Galera va originar un moviment migratori vers aquesta, per sostreure’s a aquella fidelitat.
Ramon de Centelles, senyor de Godall, mogué plet davant la cort reial i aquest fou dirimit l’1 de juny de 1303 ; en ell es confirmà el vassallatge que els habitants de Godall devien al seu senyor. El consell de la vila de Godall acceptà aquesta sentència i, com a compensació, foren ratificades als godallencs les franqueses i immunitats contingudes en els Costums de Tortosa. El 1594 Godall es va rebel.lar contra els impostos de Tortosa però l’Audiència de Catalunya es pronuncià a favor de la ciutat.
Oficis i Negocis del 1927
Clickeu damunt el document per veure l’Extracte on llista els oficis i negocis a Godall l’any 1927.
Font: Juan J.Reverter
Fragment de text extret d’un reportatge realitzat pel Diari El Punt:
Els dos carrers de Vila-llarga han estat testimoni del naixement, creixement i davallada del Godall de segles anteriors. La construcció de les cases de la Plaça de la Quintana son, segons els veïns, les primeres cases que es van construir a Godall, i a partir de la qual es va anar conformant el nucli antic del municipi. Aquest primer nucli va patir onades de despoblament per diferents crisis agrícoles als segles XIX i XX, i en anys posteriors el nucli urbà ha anat creixent a la zona baixa. Actualment la zona alta del nucli de Godall està completament deshabitada i parcialment en ruïnes, tret d’algun magatzem per a usos agrícoles. On sí que viu gent és al tram més baix del carrer Primera Vila-llarga, ja dins la part més nova del nucli. Els veïns de la part vella encara van veure i viure l’arribada de l’electricitat, una festa que, de manera simbòlica, es va celebrar en aquesta primera plaça del poble.

HIMNE A GODALL
Si veus un coll rodó
que al costat té un arenal
i més avall unes cases
fetes amb pedres i calç,
no preguntes on et trobes
ni preguntes on estàs
perquè tot això, reunit,
només es troba a Godall.
Si et trobes amb un salt d’aigua
que té una cova al costat
i aquella aigua cristal.lina
salta i marxa pel barranc,
no preguntes on estàs
perquè tot això, reunit,
només es troba a Godall.
Si et trobes voltat de serres
i al mig res més que un barranc
i més amunt la Roca-Alta
tranquil.la t’està mirant;
pensa que aquella roca,
el coll rodó, l’arenal,
el salt d’aigua i les serres
són els contorns de Godall.
Si veus els ametllers
florits allà per Nadal,
les roses i clavells
a munts al mes de maig,
i veus florir l’amor
a tots els temps de l’any,
també veuràs que això
només pot ser a Godall.
Qui no coneix Godall
que ens vingui a visitar,
després de coneguts
ja no ens podrà oblidar.
Panoli i pastissets
aquí podrà tastar,
i tot amb un bon vi
ho podrà remullar.
L’amor és el millor
de tot el que hi ha a Godall
i tan sols per l’amor
Godall és immortal.
L’amor que els nostres pares
van tenir per nosaltres
vam trobar-lo sempre
des del dia de nàixer.
L’amor dels nostres pares
mai ens ha faltat,
perquè igual nosaltres com ells
som tots fills de Godall.
L’amor va ser qui un dia
ens va unir als dos,
des de llavors mai més
ens ha faltat l’amor;
i el nostre amor després
als fills l’hem traspassat,
perquè els nostres fills
també són de Godall.
I un dia els nostres fills
també el traspassaran
i sols així, l’amor,
aquí mai faltarà.
L’amor és el millor
de tot el que hi ha a Godall
i tan sols per l’amor
Godall és immortal.
Visca Godall!

Anuncis